Gastvrij Westfriesland
 
Mooi Noord-Holland

 

Westfriesland

  • Westfriese vlag
    Westfriese vlagWest-Friesland is een regio in het noorden van de provincie Noord-Holland, omsloten door de Westfriese Omringdijk en gelegen ten zuiden van de Wieringermeer. Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Schagen zijn de belangrijkste plaatsen in de regio. West-Friesland heeft voornamelijk een agrarisch karakter, met lange lintdorpen. Vooral de havenplaatsen Hoorn en Enkhuizen hebben een historisch karakter, wat zij te danken hebben aan de VOC. 

 

Binnen de regio is ook de watersport van economisch belang, dit doordat de regio aan het IJsselmeer en het Markermeer ligt. De stad Medemblik heeft meerdere jachthavens en hier vindt tevens de jaarlijkse Spa Regatta plaats. Enkhuizen en Hoorn hebben ook meerdere havens.

 

In West-Friesland spreekt men het West-Friese dialect. Het dialect kent variaties van dorp tot dorp, maar heeft opvallende algemene kenmerken, zoals het gebruik van sk- in plaats van sch- en andere grammaticale en lexicale opvallendheden. Over de plaats van het West-Fries in ons taalgebied is veel discussie. Vaak wordt verwezen naar een aantal opvallende overeenkomsten met het Fries. Vanouds wordt er dan ook van uitgegaan dat het West-Fries een van Oudfries afgeleide taalvorm is, die veel meer dan het echte Fries door het Hollands is beïnvloed. Sommige spreken zelfs van een overgangsdialect. Andere taalwetenschappers noemen de overeenkomsten met het Fries eerder toevallig. 

Bron Wikipedia